Vlastníme licenciu na SOLID WORKS a SOLID CAM

Pre informácie nám môžete volať na 0908 034 491 alebo 0911 289 424

CNC frézovanie

CNC FRÉZOVANIE

kovových súčiastok a dielov

Profesionálnou technológiou CNC zabezpečíme výrobu kovových a plastových súčiastok a to aj v prípade zložitých tvarov či kusovej výroby.

ForTech Steel - služby blok 1
ForTech Steel - služby blok 2
CNC sústruženie

CNC SÚSTRIŽENIE

kovových a nerezových dielov

Zastrešíme výrobu rotačných súčiastok z ocele, nerezu, duralu, plastu alebo z iných materiálov, a to aj v prípade malosériovej výroby. Službu CNC sústruženie vieme ponúknuť klientom z rôznych odvetví, najčastejšie spolupracujeme s automobilovým, potravinárskym a s elektrotechnickým priemyslom. Sústružíme aj náročné tvary, komplikovanejšie diely a zabezpečíme aj finálne opracovanie kovovej súčiastky.

ForTech Steel - služby blok 2
Projektové riešenia

PROJEKTOVÉ RIEŠENIA

pre strojárske diely, súčiastky, obrobky

Poskytujeme reverzný inžiniering a k hotovým súčiastkam vytvoríme výrobný plán a konštrukčné riešenie aj dodatočne, resp. z pôvodného dielu. Túto službu využívajú najmä tí zákazníci, ktorí potrebujú konkrétny diel alebo súčiastku, no nemajú k nej pôvodnú výrobnú dokumentáciu, prípadne ju potrebujú inovovať. Následne zabezpečíme aj výrobu danej súčiastky a meraniami podložíme požadované vlastnosti, prípadne zabezpečíme certifikát o vlastnostiach.

ForTech Steel - služby blok 2
ForTech Steel - služby blok 4
CNC sústruženie

BRÚSENIE KOVOV

a kovových súčiastok

Docielime požadované vlastnosti drsnosti povrchu hotovej súčiastky po CNC frézovaní, CNC sústružení alebo po kalení. Zákazník sa na nás môže spoľahnúť aj s finálnou úpravou vyrobeného dielu. Následne vieme meraním podložiť, že sú diely vyrobené presne podľa zadanej požiadavky na kvalitu i na vzhľad.

ForTech Steel - služby blok 4
TEPELNÉ SPRACOVANIE

TEPELNÉ SPRACOVANIE

a povrchové úpravy kovov

V závislosti od výrobného postupu a tiež od zadaných kritérií na pevnosť súčiastky vieme kovové súčiastky opracovať tepelnými metódami ako žíhanie, cementovanie, kalenie či nitridovanie. Tepelnou úpravou výrazne zmeníme vlastnosti kovov a kovových povrchov tak, aby sme dosiahli požadované vlastnosti či funkčnosť. Súčasťou našich služieb sú aj povrchové úpravy kovov ako čiernenie, chemické niklovanie a zinkovanie (pre oceľové súčiastky) či eloxovanie súčiastok z hliníka. Povrchovou úpravou kovov môžeme zmeniť farbu kovového povrchu a tiež ho ochrániť možnou koróziou.

ForTech Steel - služby blok 5
ForTech Steel - služby blok 5
ELEKTROEROZÍVNE OBRÁBANIE

ELEKTROEROZÍVNE OBRÁBANIE

kovových súčiastok

Problematické a komplikované tvary obrábame vďaka technológii elektroerozívneho obrábania a hĺbenia. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť aj výrobu zložitejších dielov a súčiastok a uspokojiť tak aj najnáročnejšie požiadavky našich klientov. Precízna a detailná práca nie je pre nás problém.

ForTech Steel - služby blok 5
DODÁVKY MATERIÁLU

DODÁVKY MATERIÁLU

a delenie materiálu

V ponuke našich služieb je tiež dodanie a delenie kovového materiálu, nerezového materiálu, tyčoviny a plechov v klientom požadovaných množstvách, hrúbkach a dĺžkach. Materiál vieme doviesť vlastným vozidlom a zabezpečiť tak jeho rýchly, ale aj bezpečný prevoz.

ForTech Steel - služby blok 7
ForTech Steel - služby blok 8
ZOSTAVY A PODZOSTAVY

VÝROBA A MONTÁŽ

zostáv a podzostáv

Zaoberáme sa konštrukciou, výrobou a montážou ucelených zostáv a podzostáv pre rôzne odvetia priemyslu. Sú to riešenia na mieru, ktoré našim klientom pomáhajú dosahovať požadované výsledky vo výrobných procesoch. Spolupracujeme s automobilovým, elektrotechnickým aj s potravinárskym priemyslom.

ForTech Steel - služby blok 8
MERACIE PROTOKOLY

MERACIE PROTOKOLY

a certifikáty

V prípade, že potrebujete k vyrobenej súčiastke oficiálne potvrdené merania či protokoly, zabezpečíme pre vás aj tieto dokumenty. Po CNC frézovaní alebo CNC sústružení potrebujú zákazníci vedieť, či sme dodržali predpísané parametre a nároky na kvalitu, rozmery a funkčnosť. Vďaka meracím protokolom máte v rukách dôkaz o našej precíznej a kvalitne odvedenej práci.

ForTech Steel - služby blok 9